Nå er han tilbake for å undersøke om det er mulig å bygge ny vei like ved der det raste for 40 år siden.

- Jeg synes dette er et veldig interessant prosjekt. Det er også mange i det geotekniske miljøet som er interesserte og som følger med. Så er det selvfølgelig spennende for lokalbefolkningen og politikerne som vil ha vei her.

- Jeg hadde min første arbeidsdag i vegvesenet noen få dager etter Rissaraset. Da var vi og så på fylkesveien på sørsiden av Botn. Nå skal vi undersøke om det er mulig å bygge vei like ved der raset gikk. Både vi og lokalbefolkningen er spente på om grunnen er like dårlig her, sier Berg som nå er seksjonsleder for berg- og geoteknikkseksjonen i Statens vegvesen.

Planen

Ny vei fra Sund i Rissa og til Bradden var høyaktuelt for ti år siden.

Kort fortalt var planen å breddeutvide dagens fylkesvei den første biten fra Sund og frem mot Reinsalleen. Deretter skulle nyveien legges i en 65 meter lang kulvert under alleen.

Der ifra var nyveien planlagt rett sørover, i starten nede ved Botn og deretter over dyrkamark til Åsan og videre opp mot Holten.

Vegen skulle deretter legges i en fjellskjæring på skrå opp lia til toppen av Skaret der nyveien skulle møte eksisterende vei ved kryss til Esvika.

«Fram til Bradden blir det en kombinasjon av bygging av ny veg langs den eksisterende og utbedring av eksisterende veg», heter det i reguleringsplanen fra 2008.

Etter Kattmarka-raset ved Namsos ble prosjektet først utsatt og siden skrinlagt. Svært utfordrende grunnforhold førte til at Sund-Bradden ble for kostbart.

Stabilisering

Etter at tunnelprosjektet mellom Stadsbygd og Vemundstad viste seg å bli altfor dyrt, valgte lokalpolitikerne i vår å gi Sund – Bradden en ny sjanse. Det er fra flere hold påpekt at mye har skjedd innen veibygging på ti år, og at det likevel kan være mulig å gjennomføre prosjektet innen kostnadsrammen på 320 millioner kroner.

Da prosjektet ble skrinlagt for åtte år siden mente man det var nødvendig å stabilisere leira ved Botn med kalk og sement, en metode som er svært kostbar.

- Det er ikke nok penger i prosjektet til å kalkstabilisere hele området, sier seksjonsleder Berg og påpeker at man forhåpentligvis finner ut at det er mulig å stabilisere ved hjelp av andre tiltak.

Har lovt svar

For å få svar på om det er mulig å unngå den svært kostbare kalkstabiliseringen, har det i sommer blitt gjennomført en rekke grunnboringer både i bunnen av Botn og på land ved innsjøen.

- Vi har lovt prosjektet Fosenvegene å gi svar i slutten av august om dette er noe å gå videre med eller ikke. Dersom prøvene og beregningene ser helt håpløse ut, avbryter vi nå. Om de ser mer lovende ut, fortsetter vi, forteller Berg.

Han fremhever at han er på ferie og at han ikke er helt oppdatert på status rundt grunnprøvene som er tatt i sommer.

- Vi må gjøre opp status når vi er tilbake fra ferie. Vi må blant annet få gjort ferdig laboratorieundersøkelsene og vi må beregne stabiliteten i profilene, forteller Berg.

I sommer har Statens vegvesen gjennomført grunnboringer i Botn samt på land ved brakkvannssjøen. Foto: Alexander Killingberg

Han poengterer at det ikke kan tas noen sjanser.

- Vi må finne ut styrken i leira. Om kvikkleira er sterk nok, tåler den belastningen. Her må vi være helt sikre så det ikke går galt, understreker Berg.

Kan bli avgjort til våren

Statens vegvesen har i sommer satt opp et eget laboratorium i Rissa.

- Der har vi alt nødvendig utstyr for å gjøre analysene. Vi ønsker å få mest mulig ferske prøver for å få så gode resultater som mulig. Prøvene blir analysert veldig raskt etter at de er tatt opp, forklarer Berg.

Dersom vegvesenet nå konkluderer med at det er fornuftig å gå videre med prosjektet, vil nye grunnboringer foregå utover høsten.

- Da vil vi gå enda litt mer detaljert til verks i Botn og på land, sier Berg.

Dersom Statens vegvesen i slutten av august anbefaler å fortsette undersøkelsene utover høsten, betyr ikke det noen friskmelding av hele prosjektet.

Før jul i år skal de nye grunnboringene vurderes. Også da skal det besluttes om man skal gå videre eller skrinlegge prosjektet. Knut Sundet i Fosenvegene har tidligere sagt at en endelig beslutning rundt bygging av Sund-Bradden tidligst kan tas våren neste år.

Spenning

Leder i arealutvalget i Indre Fosen kommune, Rune Schei (H), påpeker at han ikke har hørt noen resultater fra sommerens undersøkelser. Han venter spent på svaret.

Schei tror jubelen vil stå i taket om det til våren viser seg at Sund - Bradden kan bygges. Han mener også at skuffelsen kommer til å bli tilsvarende om det nok en gang blir skrinlagt et veiprosjekt i gamle Rissa kommune.

Dersom Sund - Bradden ikke kan realiseres, tror Schei at de 320 veimillionene likevel blir brukt på strekningen Sund - Rørvik. Han nevner Skaret, Bradden og utbedringer på Stadsbygd og mot ferja som aktuelle prosjekt.