Nå forlanger pendlerforeningen at det som ble avtalt på møtet i januar i år blir gjennomført, og i tillegg at politiet avgjør om innkreving av feil beløp er ulovlig og straffbart.

Møte

Erlend Solem som er fylkesdirektør samferdsel, sa til Fosna-Folket tidligere denne uka at han trodde det partene var blitt enige om i januar var rettet. At det ikke var det, kom overraskende på ham og han lovte å få til et møte med pendlerforeningen raskt.

- Vi har blitt innkalt til møte ja, men det er ikke satt noen dato, opplyser Harald Fagervold.

- Hvilke krav har pendlerforeningen denne gangen?

- Det vi ble enige om i januar. Det spiller ingen rolle for oss hvordan de gjør det, bare det blir riktig, sier han.

Enighet i januar

Det skal ligge i registreringsnummeret på bilen hvor lang den er, slik at når autopass-punktet passeres blir summen som belastes for passeringen riktig. Dersom bilen passerer og det måles lenger lengde enn den er oppført som, skal det lyse ei varsellampe, og passeringen skal kontrolleres. Da skal det tas bilde av passeringen for å ha dokumentasjon.

- Dersom det måles feil skal pengene tilbakeføres kunden uten at vedkommende skal være nødt til å følge med selv, og klage, for å få tilbakebetalt ved feilmåling, sier Fagervold.

- I tillegg ble vi enige på møtet i januar om at alle som passerte skulle få tilbud om gratis utskrift av sine passeringer. Det er heller ikke på plass.

Fosen pendlerforening hadde anmeldelsen ferdig skrevet i januar, men siden det ble lovet at alt skulle ordnes ble den liggende.

- Denne gangen blir den levert, sier Fagervold før han tar turen til Rissa lensmannskontor.

- Ikke mye merarbeid

Vidar Raa i BT Signaal opplyser at det er fylkeskommunens ansvar at ting ikke er i orden.

- Blir det mye ekstra arbeid på dere når dere får ansvar for å gå igjennom alle passeringer som ikke er riktig ifølge registreringsnummeret?

- Nei, det blir ikke mye ekstra arbeid. Det er snakk om at vi må gå igjennom 50-60 bilder daglig for å se om de har tilhenger eller annet som medfører at de er klassifisert lenger enn normalt. De fleste av disse er korrekte, så det er bare snakk om noen få mulige korreksjoner daglig. Vi vil da fange opp dem som har opplevd feil klassifisering fram til nå, svarer Vidar Raa i en tekstmelding.