Rådmannen går inn for å endre navn på tettstedet

foto