Stiller spørsmål om «kommunedirektøren har gått ut over sine fullmakter»