– Vi har planlagt det et års tid, men ingenting vil gå etter planen uansett