Har brukt boliger som hytter i mange år. Nå har fem fått avslag

foto