Avdekket manglende grunnlag for eiendomsskatt: - Vi har ingen tid å miste

foto