Vasket kjøkkenkluter på personaltoalettet for herrer: Må sette opp midlertidig kjøkken for 11 millioner

Kjøkkenet på Ørland flystasjon. Bildet er tatt i 2020. Foto: Markus Engås / Forsvaret