Vasket kjøkkenkluter på personaltoalettet for herrer: Må sette opp midlertidig kjøkken for 11 millioner

foto