Har fått sjefsjobb: – Ser fram til å lede en flott enhet

foto