Nå skal størrelsen på bygget reduseres for å få ned kostnadene.

- Kommunens netto lånegjeld på bygget skal ikke være høyere enn 70 millioner kroner. Nå ligger vi litt over det. Vi må ned litt i areal på bygget for å redusere kostnadene, sier prosjekteringsleder Reidar Grande i Sweco Norge AS.

Lest denne? Slik kan Leksviks nye storstue bli.

- Ikke langt unna

Totalkostnaden på flerbrukshuset var tidligere beregnet til 110 millioner kroner. Det var imidlertid på et tidlig stadium av prosjektet. De siste beregningene viser en totalkostnad på 135 millioner kroner. Kommunen får trolig dekket rundt 37-38 millioner kroner av totalsummen gjennom diverse tilskudd som spillemidler. Videre dekkes rundt 25 millioner kroner inn som refusjon på merverdiavgift.

- Det betyr at vi ikke er så langt unna. Per nå er totalkostnaden på prosjektet 135 millioner kroner, og dermed vil kommunens netto lånegjeld bli på rundt 75 millioner kroner. Det betyr at vi må ta ned kostnadene med fra 5- til 10 millioner kroner for at kommunens lånegjeld skal komme på under 70 millioner kroner. Det er greit å ha litt å gå på også, påpeker prosjekteringsleder Grande.

Vrimleareal

Han tror det skal gå relativt knirkefritt å redusere kostnadene på bygget.

- Det har vi god tro på. Frem til nå har vi jobbet med det som kalles et skisseprosjekt. Nå er vi i startfasen med forprosjektet. Det er nå vi skal ta dette ned til et realistisk nivå. Vi klarer å redusere kostnadene samtidig som vi bevarer funksjonene i bygget. Det er for eksempel mye vrimleareal vi kan kutte ned på. I tillegg er det mye areal i området som ligger mot dagens idrettshall. Vi har en liste på ting vi skal gå gjennom nå, forklarer Grande.

To basseng

Prosjekteringslederen sier at flerbrukshuset etter dagens planer er på 4500 kvadratmeter. Bygget skal inneholde blant annet et svømmeanlegg med to basseng, badstue, en flerbrukssal med amfi til 260 personer, bibliotek, styrketreningsrom, squashbane, spinningrom, backstagerom for artister, kjøkken og øvingsrom til kulturskolen. Flerbrukshuset har fire etasjer om man regner med kjelleren, som kun inneholder teknisk rom og bunnen av bassengene.

Politisk behandling

I møtet 15. desember skal Leksvik kommunestyre ta stilling til hva som skal bygges. Ifølge Aud Ramdal, som er saksordfører for svømmeanlegget, står det mellom tre alternativer:

  • Bygge kun svømmeanlegg. Per i dag en prislapp på 78 millioner kroner.

  • Bygge svømmeanlegg og flerbrukshus i ett trinn. Per i dag en prislapp på 135 millioner kroner.

  • Bygge svømmeanlegg og flerbrukshus i to trinn. Per i dag en prislapp på 154 millioner kroner.

Grande og resten av prosjekteringsgruppa skal innen 6. desember levere en endelig kostnadsberegning til Leksvik kommune. Den vil være en vesentlig del av grunnlaget for innstillingen til kommunestyremøtet 15. desember.

- Vi skal innen 6. desember levere en kostnadsberegning slik at politikerne er trygge på at kommunens netto lånebelastning på bygget kommer under 70 millioner kroner, sier prosjekteringsleder Grande.

Fortsatt positiv

Senterpartiets Aud Ramdal, som har stått i bresjen for arbeidet med nytt basseng de siste årene, er fremdeles positiv med tanke på å få realisert det nye bygget.

- Jeg er mye mer positiv nå enn da jeg fikk den nye kostnadsberegningen på 135 millioner kroner tirsdag. Nå må vi få ned kostnadene i selve bygget for å få det rimeligst mulig. Planen er å krympe bygget litt. Vi har sett på å ta bort en del vrimleareal, ganger og mer. Der har vi mye å gå på. I tillegg er det en del toaletter, dusjer og annet som kan tas bort. Det var for eksempel tegnet inn toaletter i toppetasjen, men jeg tror kulturskoleelevene tåler å gå ned noen trapper for å gå på do. Ellers er det mye å gå på i arealet mellom gammelt (dagens idrettshall, red.anm.) og nytt bygg, sier hun.

LES MER: Slik blir Leksviks nye storstue