Konkursåpninga for foretaket med foretaksnummer 911 564 572  ble holdt 10. november. Stormyra Ritell AS har adresse Stormyra, 7160 BJUGN.

Advokat Ronald Eriksen Brevik er oppnevnt som bobestyrer.

Pensjonskrav

– Selskapet begjærte seg sjøl konkurs, sier Brevik. En av årsakene til at det ble meldt oppbud, var at det var kommet pensjonskrav som ble for store i forhold til selskapets inntekter og de verdiene som finnes i boet. Brevik har ikke oversikt over hvordan dette blir håndtert videre for dem som kommer med pensjonskravet hvis det ikke blir innfridd.

Oversikt

Foretaket er registrert under «Institusjoner innen barne- og ungdomsvern». Fristen for å komme med krav er satt til tre dager før den første skiftesamlinga blir holdt. Arbeidet med å å skaffe oversikt over aktiva og passiva i boet er i full gang. Det skal være verdier for om lag tre millioner kroner i boet, mens de utestående fordringene skal ligge på om lag fem millioner kroner. Selskapet eier ikke, etter det bobestyrer kan se, gården som virksomheten foregikk på. Virksomheten er organisert i et eget driftsselskap.

Fosna-Folket har ikke lyktes å få noen kommentar fra daglig leder eller styreleder i Stormyra Ritell AS.