Tirsdag vil det bli driftsmøte mellom operatør Fjord1 og Sør-Trøndelag fylkeskomune. Seniorrådgiver Odd Moldestad representerer samferdselsmyndighetene i fylkeskommunen. Ifølge adressa.no er det avisa som har aktualisert saken gjennom at de har tatt opp at det går mer eller mindre tomme ferger seint på kveldene eller tidlig om morgenen i jula.

- Møtet er planlagt tidligere, og endringer i ruteopplegget som dette er hjemlet i kontrakten, sier Moldestad. Moldestad sier at han ikke har vært på disse møtene og at han ikke kjenner teksten i kontrakten.

- Hva utfallet av møtet blir, vil tida vise, sier Moldestad.