23. mai ble det gjort funn av svært høye blyverdier i drikkevannet ved Sumstad vannverk i Roan kommune. Siden da har det blitt gjennomført en full utspyling av både høydebassenget og ledningsnettet. Likevel har et titalls vannprøver vist at det fortsatt er blyinnhold i drikkevannet. På fredag kom de siste prøvene. To av fire prøver inneholdt bly, og en av prøvene som inneholdt bly ble tatt ved selve kilden (Sumstad vannverk): Den ene viste 7,4 mikrogram per liter (MPL), mens den andre var på 2,5 MPL. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 MPL. Den høyeste enkeltprøven som har blitt tatt er ved en bolig tilknyttet vannverket, som var på 240 MPL, noe som er 24 ganger høyere enn grenseverdien.Tas ukentlige prøverSelv om de siste prøvene har vist verdier under grenseverdien, er Mattilsynet klar på at man fortsatt ikke får drikke vannet.– Det tas fortsatt ukentlige prøver og kartleggingsarbeidet vil fortsette, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen, og legger til at en forsker fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bistått i arbeidet.– Blyet kan komme utenfraSeksjonssjefen mener det er dårlig nytt at det fortsatt forekommer prøver med blyinnhold fra selve kilden.– Det kan tyde på at blyet kommer utenfra. Jeg ser for meg at det kan være aktuelt å bytte ut kilden, sier Røkke.

Ikke tro på friskmeldingRune Knutzen, sektorleder for teknisk landbruk og miljø i Roan kommune, spekulerer også i om Sumstad vannverk kan være historie.– Vi vurderer alternative løsninger. Vi har ikke tro på å friskmelde kilden, sier Rune Knutzen.Sumstad har prioritetInkludert fritidsboliger er opp mot 50 husstander berørt, noe som betyr at opp mot 100 personer er uten rent drikkevann. Nå ser kommunen på muligheten for å finne nytt grunnvann. Kommunen skal legge en plan og det skal legges fram politisk.– Situasjonen på Sumstad er høyt prioritert, forteller sektorlederen.Tankvann i flere månederI dag kjører kommunen på en vanntank med drikkevann, som settes ut til beboerne ved vannverket. – Nødløsningen må erstattes med en permanent løsning. Innbyggerne må belage seg på tankvann i flere måneder. Jeg er ganske sikker på at tanken blir stående til over sommeren, sier Rune Knutzen.Les mer om blysaken i Roan:Skal kjøre på vanntanken i måneder om nødvendigHan har ikke drukket vann fra springen på over to ukerAdvarer mot bly i drikkevann– Blyverdiene er usannsynlig høyeLegen ber folk som føler seg «usikker» om å ta kontaktKan dusje til tross for høye blyverdierKan fortsatt være farlig å drikke vannet

Denne vanntanken er plassert ut slik at beboerne tilknyttet Sumstad vannverk får rent vann. Foto: JOAR HAUKNES/ROAN KOMMUNE