Mente han ikke hadde lov til å klage: Nå skal en høyere instans avgjøre oppdrettsanleggets skjebne