Fylkespolitikerne jobber aktivt både for og mot vern av kjempeområdet

foto