Tirsdag hadde Utrykningspolitiet adferdskontroll i Åfjord sentrum. Up kontrollerte at trafikanter overholdt et stoppskilt, bruk av mobiltelefon i kjøretøy og om de hadde på seg bilbelte.Brudd på vikepliktsbestemmelsene straffes like hardt som å kjøre på rødt lys.

– Det var totalt fem bilister som ikke gjorde full stans før stoppskiltet. De fikk 5200 kroner i bot, sier politibetjent Øystein Barseth i UP.I løpet av adferdskontrollen fikk også en bilist pålegg om å utbedre teknisk mangel på kjøretøy.Før kontrollen, som fant sted mellom klokka 12.30 og 15.00, stoppet UP en bil for fartsovertredelse ved Riksveg 715 i Norddalen. Vedkommende fikk et forenklet forelegg.