Forbrukerne i Midt-Norge vil i en periode på to til tre uker i oktober få levert regional melk fra andre deler av landet. Det skyldes at meieriet på Tunga i Trondheim må bygges om for å håndtere en ny distribusjonsmåte.

Fra den 7. oktober vil butikkene i hele Midt-Norge få flytende meieriprodukter levert i såkalte rullecontainere. Det betyr at det blir slutt på bruken av de velkjente, blå plastkassene. Meieriet på Tunga er det siste anlegget i TINE som går over til å bruke rullecontainere.

Meieriet på Tunga betjener kunder fra Romsdal og Nord-Østerdal i sør til Bindal i nord. TINE håper og tror at forbrukerne i Midt-Norge i minst mulig grad vil merke overgangen  til det nye systemet, bortsett fra at melka i en overgangsperiode produseres i andre deler av landet.

TINE beklager de eventuelle ulemper omlegginga fører til for forbrukerne og butikkene.

Kevin Vanvik plukker varer og plasserer dem i en rullecontainer som avløser blåkassene. Foto: Øystein Syrstad