Marine Harvest får behov for 40 arbeidere til fabrikken på Valsneset.

Det er for tida hektisk aktivitet på Marine Harvest sine areal på Valsneset. Bygginga av fôrfabrikken er godt i gang, med rundt 70 arbeidere involvert på stedet. I august vil tallet stige til om lag 200. Selskapet er fornøyde med fremdriften i prosjektet, som kan få betydelige lokale ringvirkninger. Deriblant med tanke på arbeidskraft. Viseadministrerende direktør Ben Hadfield sier prosessen med bemanning nå starter for fullt.

Søknadsrunde i sommer

- Vi er allerede godt i gang med lederkabalen, som består av åtte personer. Nå vil vi samtidig utlyse stillinger til produksjonen. Vi ønsker en søknadsrunde i sommer, med intervju i august. Deretter vil de utvalgte starte jobbtrening i september, forklarer Hadfield.

Marine Harvest ønsker blant annet personer med mekanisk kompetanse. Erfaring fra produksjon i fabrikk er en fordel, men ikke nødvendig. Ønskede kvalifikasjoner til stillingene blir for øvrig beskrevet i stillingsannonsene. De vil blant annet utlyses lokalt og gjennom media.

Mange CVer allerede

Arbeidet på fabrikken vil foregå døgnet rundt, med fire skift om sommeren. Vinterstid blir det noe mindre produksjon. I februar eller mars vil man stenge fabrikken i to uker for vedlikehold. Selskapet har for øvrig allerede fått tilsendt mange CV-er. De vil gås gjennom i ansettelsesprosessen. De som har sendt inn CV oppfordres likevel til å søke på vanlig måte.

Målet er å starte produksjonen neste sommer. Før den tid må selskapets nye ansatte som nevnt gjennom opptrening. Den prosessen kan ifølge Hadfield også foregå utenlands.