Eneste tilløp til dramatikk under kongeparets besøk i Osenskjedde akkurat da kongen og dronningen ankom et tettpakket Vingsand bygdetun.

Idet kongeparet ankom hørtes en kort, knakende lyd fra en av deenkle tribunene i treverk. Vekten av et tallrikt publikum ble for stor, og denlille tribunen ga etter. Tribunene hadde ikke vært i bruk på lang, lang tid.Etter kongeparets besøk var det en lykkelig ordfører som erkjente at tribunenekanskje burde blitt sjekket bedre før besøket, samtidig som han var glad for atingen kom til skade.