Anbefaler vedtak om Fosen kommune i vår

F.v: Magne Langset og Geir Vinsand i NIVI analyse anbefaler at en Fosen kommune vedtas i vår og starter opp i 2022. Foto: Jakob Ellingsen