Det er prosjektleder Olav Ellevset og daglig leder i Rissa Utvikling, Olbert Aasan, som inviterer interesserte til stiftelsesmøte.

-Historisk

-Dette blir en historisk dag for bruselskapet, sier Olbert Aasan. Han mener det er tid for å stifte selskapet nå.

Advokat Egil Erbe skal lede stiftelsesmøtet.

Her skal det velges et styre, det inviteres til aksjetegning i selskapet, og det legges fram to forslag til vedtekter for å nevne noe.

- Vi har sagt at stiftelsen skal skje i løpet av første halvår i år. Det skjer nå. Det er på tide å løfte dette videre. Nå skal det sees på tekniske løsninger og den finansielle biten, sier Aasan.

Fosen

Aasan og Ellevset foreslår at navnet på stiftelsen inneholder Fosen.  Det har tidligere vært nevnt flere navn både for prosjektet og selskapet. Den planlagte brua har ofte blitt kalt Trondheimsfjordbrua.

Det mener de to nevnte herrer har for mange stavelser, og blir langt og tungt.

Forslag

Rissa Utvikling foreslår Fosenbrua som det beste, men nevner opp flere alternativer.  Det er imidlertid opp til eierne i selskapet som skal stiftes hvilket navn som skal benyttes.

  1. Fosenbrua

  2. Fosenforbindelsen

  3. Fosensambandet

Alternativt:

  1. Trondheimsfjordbrua

  2. Trondheimsfjordforbindelsen

  3. Trondheimsfjordkryssing

Aksjekapital

En rekke større firma fra Fosen og Trondheim, samt alle kommunene i Fosen, er invitert på møtet.

Det er allerede kjent at Fosen Regionråd går inn med 500.000 kroner i aksjekapital i selskapet.

– Flere har signalisert at de vil gå inn med kapital i selskapet, opplyser Olbert Aasan.

12 milliarder

Det er foreløpig lagt til grunn en startpakke på 12 milliarder kroner. Den består av:

  1. Bru over Trondheimsfjorden ( 7 milliarder kroner)

  2. Bru over Stjørnfjorden ( 2 milliarder kroner)

  3. Bidrag til tunnel fra Flakk til Ila/Sluppen ( 2 milliarder kroner)

  4. Diverse vegtiltak ( 1 milliard kroner)

LES OGSÅ: Kan bli 100 kroner i bompenger

Det er lagt til grunn at fylkeskommunen går inn med fritak av merverdighetsavgift, og bidrar med ferjeavløsningsmidler. De er satt til 19 millioner kroner i året over 40 år for hver ferje som avløses.