Arbeider videre med at Åfjord pluss Roan kan bli sant

Formannskapene i Åfjord og Roan under samlingen i går. Foto: Snorre Berg