Odd Inge Mjøen blir leder i styringsgruppa som skal utrede kommunesammenslåing for Ørland og Bjugn. Det er klart etter at kommunestyrene torsdag vedtok å videreføre prosessen.

Han sier at det er en del av utredningsprosessen dette med kommunesenter, kommunenavn og kommunevåpen.

– Alle disse symbolene må være en del av prosessen som vi må ta stilling til, forteller han.LES OGSÅ:* Sammenslåingen: Enstemmig vedtak i Bjugn - 13-12 i Ørland* F-F-leser: – Sier man nei til dette vet man ikke sitt eget besteMjøen påpeker at de nå har kort frist på seg til å komme med et omforent forslag med forhold som har betydning for neste runde med stemmegivning i kommunestyrene i Ørland og Bjugn.

– Vi må kalle inn til møte umiddelbart.

Et av temaene til styringsgruppa blir hvilke områder som skal belyses. Deretter skal de forsøke å komme fram til et omforent forslag, noe Mjøen trur kan bli krevende ut fra det han har fått med seg i media.

– Men vi får gjøre et forsøk. Jeg er innstil på å gjøre en jobb, sier gruppelederen.