Arbeidet med å rydde fylkesveg 14  ved Hellfjordåsen i Roan er nå startet opp.Men det er fortsatt uvisst når vegen åpner for vanlig trafikk. Først skal etklatrelag undersøke om det er fare for flere ras på stedet.

Raset på fylkesveg 14 gikk i sjutiden fredag kveld, og siden dahar over 500 personer i Roan vært isolert fra resten av omverdenen. Det eropprettet båttransport mellom Roan og Sumstad for folk som skal reise ut og inn av bygda.