Gjennom stor aktivitet på blant annet Facebook, har beboere og andre berørte krevd trafikksikkerhetstiltak i Vestråtkrysset. Leder i Samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug (KrF), var fredag på befaring på det omstridte krysset på Ørlandet. Befaringen utviklet seg til et lite folkemøte med representanter fra både kommunen, fylkeskommunen, fagetaten, kirka, naboer, presse og øvrig befolkning til stede. Diskusjonen gikk til tider hett i det uoversiktlige krysset.

- Fartsgrensen må settes ned fra 80 til 60, var sokneprest Ola Garli sitt klare budskap på vegne av de frammøtte. mHan fikk derimot ikke støtte fra vegvesenets representant. Erik Jørgen Jølsgard fra Statens vegvesen i Trondheim hadde lite å komme beboere og berørte i møte med.

- Dessverre er det ikke sånn at nedsatt hastighet nødvendigvis gir mindre ulykker. Hvis ikke bilistene oppfatter at det er samsvar mellom miljøet langs vegen og fartsgrensen, kan det føre til at de ikke overholder fartsgrensen, og at de blir mindre oppmerksomme. Jeg vurderer det derfor slik at det er uaktuelt med 60-sone her.

Karin Bjørkhaug kunne lite si om fartsgrenser fordi det ikke er politikernes ansvar. Men hun var soleklar på hva som er den langsiktige løsningen for krysset.

- Den eneste løsningen på lang sikt er en rundkjøring med gang- og sykkelveg. Det vil bli behandlet i oktober, når handlingsplanen til transportplanen skal vedtas.