Gunnar Bodahl-Johansen er Institutt for Journalistikk sin fremste ekspert på offentlighetsloven. Rådmann Tor Langvold i Bjugn kommune har gitt følgende svar til en anonym innsender som etterspør informasjon om ordførerlønnen:

«Dette er det «dummeste» brevet jeg noen gang har fått. Tror du virkelig at du under «hemmelig flagg» ved å vise til noen lovparagrafer kan be om innsyn i noe som helst som angår en kommune? Du må fortelle hvem du er! Dessuten har vår kommune åpenhet som ett av verdiordene i sin verdiplattform, og det betyr at du kan finne svar på ditt «tragikomiske» spørsmål ved å lese i budsjettdokumentet for 2010 og for 2011. Annen bistand får du ikke fra meg. Med vennlig hilsen en hemmelig rådmann i en hemmelig kommune.»

Bodahl-Johansen var svært hektisk da Fosna-Folket tok kontakt i denne uka. Han er opptatt med et kurs på instituttet i Fredrikstad om nettopp offentlighetsloven som denne saken handler om. Han tok seg allikevel tid til å svare på e-posten umiddelbart, hvor han ba oss om å kontakte ham så snart som mulig.

- Dette er en av de mest utrolige tilfellene jeg har lest. Her vil jeg si at rådmannen må innklages til Sivilombudsmannen, sier han kontant på telefon når vi ringer ham, og beskriver svaret fra rådmannen som skandaløst. Den erfarne fagmannen tar forbehold om at det virkelig er Tor Langvold som har skrevet e-posten. Fosna-Folket har i ettertid fått bekreftet dette.

- Det er uforskammet og utilbørlig å gjøre noe sånt. Ingen trenger å presentere seg som noe som helst. Man trenger heller ikke å redegjøre for hva en skal bruke informasjonen til, forklarer han og peker på at det eneste enn trenger å gjøre hvis en fysisk besøker et offentlig kontor er å melde fra om ærendet sitt.Å kreve navn kan ingen kreve så fremt at en ikke forlanger å få se et originaldokument.

Justisdepartementet skriver følgende i sin rettledning i forhold til offentlighetsloven: «Dersom den som krev innsyn ynskjer å sjå originaldokumenta hos forvaltningsorganet, kan organet krevje at dei vanlege kontrollrutinane blir følgde, slik at det til dømes blir stilt krav om at vedkomande registrerer og legitimerer seg før han slepp inn.»

Videre sier Bodahl-Johansen at det er riktig at opplysningene om ordførerlønna finnes i budsjettet.- Men i det minste skulle han sendt over den aktuelle siden i budsjettet, understreker han.

Om innsyn i lønn til offentlig ansatte, som en ordførerlønn, sier han at alle har krav på å vite alle offentlige godtgjørelser.- Det kan være info på lønnslippen som er viktig for å vite for det offentlige, fremhever han.- Hva kan kreves av informasjon om styrehonorar og annen lønn?- Det kan ikke kreves mer enn det offentlige utbetaler. Rent moralsk er det allikevel sånn at en ordfører bør gi informasjon til velgerne om alt en har på si. Dette har med tillitt å gjøre. Ordføreren er tross alt kommunens fremste folkevalgte. Samtidig er alt som innberettes til ligningskontoret offentlig tilgengelig informasjon, ikke selve selvangivelsen, men ligningen.

Fosna-Folket har som eneste avis så langt i saken vært i direkte kontakt med kilden som har skrevet innynsanmodningen, og har opplevd at dette er en seriøs og viktig undersøkelse. At vedkommende har valgt å være anonym er nettopp en del av grunnlaget for undersøkelsen som er en test på hvordan norske kommuner forholder seg til saker som dette. Henvendelsen er sendt til samtlige kommuner i Norge.

- Jeg må innrømme at jeg måtte lese e-posten fra rådmannen to ganger før jeg virkelig kunne tro hva som sto. Dette er flåsete og lite imøtekommende av en rådmann. En offentlig ansatt som en rådmann, en daglig leder av en kommune, bør holde seg for god til å uttale noe som dette, sier han, og mener at dette er det motsatte av å være åpen i forvaltningen.

I forbindelse med saken kan det opplyses at Bjugn kommune har gitt svar innen fristene som kreves i forvaltningsloven. Samtidig har vært kommunen opptrådt korrekt med å journalføre Langvolds svar i postlistene.

Tor Langvold sier at han ikke klarte å ta e-posten til den anonyme innsenderen alvorlig, og mente å svare tilbake i en spøkefull tone.

- Jeg trodde dette var en spøk og klarte rett og slett ikke å ta den alvorlig. Jeg skjønner nå at dette er sendt til flere, alle kommuner i fylket. Vi kan ikke sende fra oss lønnsslipper som for eksempel inneholder bidragstrekk, sier han.- Hvorfor skrev du tilbake på den måten du gjorde?- Jeg satte noe av teksten i anførselstegn, og brukte litt humor i måten jeg svarte på, sier han.- Gunnar Bodahl-Johansen sier at måten du har gått fram på er uforskammet og utilbørlig. Hva mener du om det?- Det bekymrer meg over hodet ikke, sier han, og minner om at saken er sendt til Fylkesmannen og at Fosna-Folket bør kontakte denne instansen. Om Justisdepartementets veileder sier han at dette nettopp bare er en veileder.

Bodahl-Johansen sier at det er normalt i alle offentlige saker å stryke opplysninger som eksempelvis er av privat art og dette også gjelder lønnsslipper. Han forklarer at dette er en del av den lovbestemte taushetsplikten.- Det er ikke noe ekstraordinært med lønnsslipper, forklarer han og sier at det er en selvfølge at en her kan stryke opplysninger som for eksempel farskapsbidrag og fagforeningskontingent.- Det er godtgjørelsene som det offentlige utbetaler som det er innsyn på, fastslår han, og legger til at han ikke kan skjønne at Fylkesmannen kan gi noe annet svar enn det som står i Justisdepartementet veileder.

- Vil folk vite hva jeg tjener som ordfører, ja så skal de sannelig få vite det, sier ordføreren i Rennesøy kommune i Rogaland, Ommund Vareberg, som er blant ordførerne i Norge som har mottatt anmodningen om å gi ut sin lønnsslipp. Han er klar på at han ikke har noe i mot det.

- Dette er offentlig og jeg har ingen problemer med å vise det. Jeg håper med dette å ha tilfredsstilt ønsket om innsyn i lønna mi, sier han til Bygdebladet.Stavanger kommune er også blant de mange kommunene som har offentliggjort lønnsslippen for sin ordfører som er Leif Johan Sevland. Dette skriver Aftenposten og Stavanger Aftenblad .