Treningen vil foregå med seks F-16 jagerfly i tidsrommet mellom 1800 - 2130.

I all hovedsak så vil aktiviteten foregå i Ørland og Bjugn kommune, men kan også berøre Agdenes, Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord da disse ligger i øvingsområdet.

To av de seks flyene vil i samme tidsrom fly over Regionfelt Østlandet for å trene nærstøtte med bakkestyrker. Det må påregnes en del støy og lysglimt i perioden.

Strenge krav

Jagerflypilotene må hvert år gjennom et omfattende treningsprogram for å innfri både nasjonale og NATO-krav. Kravet på hver F-16 pilot er 180 timer. Av dem skal opp mot 20 prosent være i mørket.

- Å kunne utføre operasjoner på nattestid er helt avgjørende for dagens piloter i Forsvaret. Det er annerledes å fly i mørke, og gjør at vi må trene mye på dette, forklarer oberstløytnant Marianne M Knutsen, kampflypilot og NK/stabssjef 138 Luftving.

CrewChief sjekker jagerflyet Foto: Morten Granhaug/ØHF
Take off natt. Foto: Helge Hopen/ØHF