Første halvår av 2014 ble det registrert 16 405 narkotikasaker, melder politiet på sin nettside.«Dette er en økning på 9 % sammenlignet med samme periode i fjor – og det høyeste antall saker som noen gang er registrert første halvår», heter det i politiets uttalelse.Kripos har registrert en stor økning i beslag av marihuana- og cannabisplanter. Politiet mener innenlandsproduksjon har noe av forklaringen.Beslag i RissaSenest sist mandag fant politiet på Fosen to råtne cannabisplanter i en bopel i Rissa. Plantene ble destruert på stedet. Ifølge politiet hadde mannen, som er bosatt i bopelen, dyrket plantene selv.Om innenlandsproduksjon står følgende i narkotikastatistikken: «Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) melder at økt tilgjengelighet av marihuana i Europa henger sammen med økende lokalproduksjon. Det er gjennom flere år avdekket betydelig innenlands cannabisdyrking også her i Norge, og det er derfor grunn til å tro at innenlandsproduksjon også forklarer mye av økningen her i landet.»Gikk ned i Sør-Trøndelag - økte i Nord-TrøndelagTross økningen i Norge, går det fram av narkotikastatistikken at antall saker i Sør-Trøndelag politidistrikt har gått ned. Mot 704 saker 1. halvdel av 2013, gikk antallet ned til 630 for samme periode i år. Nord-Trøndelag gikk fra 226 saker i 2013, til 232 saker i 2014.Økt antall amfetaminbeslag«I første halvår 2014 ser vi rekordhøyt antall beslag av amfetamin og metamfetamin, men mengden beslaglagt stoff er likevel mindre enn i 2013. Etter at styrkegraden på amfetamin har sunket gjennom noen år, tyder tallene nå på at renheten igjen er økende. Etter at bruk og besittelse av dopingmidler ble kriminalisert 1. juli 2013 er det registrert en kraftig økning i antall beslag av anabole steroider. I årets halvårsrapportering sammenlignes tallene for siste halvår 2013 mot siste halvår 2012 – den første perioden som kan brukes for å se om ny forskrift har ført til endringer. Tallene viser at det har vært en økning i antall beslag på 60 %. Når det gjelder foreleggssaker er økningen på hele 145 %», skriver politiet.