foto
Illustrasjonsbilde av covid-testing ved inntak av nye rekrutter i Forsvaret. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

En person smittet av Covid 19 ved flybasen: – Smittekilden er ukjent