Dette er tapstallene etter bjørnesommeren

foto
Statens naturoppsyn registrerer døde sauer som ble tatt av bjørn i Leksvik onsdag 18. juli 2018 Foto: Privat