Pensjonistpartiet har hele tiden hevdet at de ønsker å beholde begge de to videregående skolene i Rissa og Leksvik. Og det løpet er heller ikke kjørt enda, mener Fagervold. Hadde politikerne i Leksvik og Rissa jobbet for å beholde begge skolene, hadde de fått det, tror han.

Hjertestarter

Partiprogrammet som etter hvert dumper ned i postkassen til innbyggerne i Indre Fosen fra Pensjonistpartiet har en del saker man ikke finner i andre partiers program. Blant annet at det skal finnes en hjertestarter i alle hjem.

- Det blir vel dyrt?

- Nei, rundt 3000 kroner tenker jeg. Vi har innført brannslukkingsapparat i alle hjem, så hvorfor ikke hjertestarter. Jeg har snakket med lege om det og fikk positive tilbakemeldinger, sier Fagervold.

Høyere pensjon

Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for å trygge eldre, trygdede, funksjonshemmede og gi barn og unge et verdig liv, men Fagervold påpeker at partiet er for alle uansett alder.

Pensjonen bør økes med 6000 kroner for minstepensjonister og underregulering av pensjoner må bort. Arbeidslivet bør heller ikke ha en øvre aldersgrense står det i partiprogrammet.

Blant et av målene i Pps program er gratis taxi fram til nærmeste buss, for alle som bor grisgrendt i distriktene.

Ulik skolestart

Et annet kontroversielt mål er at gutter skal begynne et år senere på skolen enn jenter.

- Det vil vel bli sett på som diskriminering?

- Ja, men det må til for å oppnå noe. Gutter er senere utviklet i den alderen, og dersom de starter et år senere vil kjønnsforskjellene jevnes mer ut, sier den tidligere læreren.

Partiet foreslår at nynorsken går ut av skolen og erstattes med dialektkunnskap.

- Vi må også fortsette med å ha fritt skolevalg i Indre Fosen. Vi er den eneste landkommunen i Norge som har det, hevder Fagervold.

Bolig

Pensjonistpartiet er opptatt av at det må være byggeklare tomter i alle sentra, slik at folk som ønsker å flytte til kommunen lett kan få seg ei tomt. I tillegg ønsker partiet at kommunen har billige gjennomgangsboliger både for unge og eldre. Men disse skal ikke kommunen eie.

- Vi trenger gjennomgangsboliger både for unge og eldre. Enkle bygg som kommunen må sørge for å få bygd, men ikke eie.

Bru med energi

Innenfor samferdselsområdet er bru over Trondheimsfjorden første prioritet.

- Vi ønsker at det utredes om brua kan produsere energi. I tillegg ønsker vi at det bygges trikkeskinner på brua, slik at vi etter hvert kan kobles på en bybane senere. Det koster ikke mye når brua først bygges, mener Fagervold.

Indre Fosen er en pendlerkommune og pendlerne bør påskjønnes med et pendlertillegg.

Innenfor klima og forurensing mener Pp at staten må pålegge kommunene å holde det reint for plast. Om ikke, kan kommunene gis store bøter.

Vgs mest aktuelle saken

- Hva mener du er den aller viktigste saken for Pp i neste periode?

- Den mest aktuelle er videregående skole. Så på andre plass, bortsett fra alt som har med pensjonister å gjøre, kommer at vi må ha tomter i alle sentra i kommunen, sier Harald Fagervold.

Harald Fagervold (74) har åtte år bak seg i kommunestyret.

- Stiller du til gjenvalg?

Hvis jeg blir spurt av valgkomiteen sier jeg ja, svarer Fagervold. Partiet mener imidlertid at en ordfører ikke bør få sitte mer enn i åtte år.

- Det er vanlig praksis i store deler av verden i demokratiske land, sier Fagervold.