- De går langt utover stillingsbeskrivelsene sine i jobben de gjør og omsorgen de har

foto