Det pågår for øyeblikket stor byggeaktivitet i Ryssdalen. En 145 meter lang og 45 meter høy bru over dalen er under bygging.

Adkomstvei

Det er imidlertid ikke brubyggingen som medfører at veien må stenges. Fosen vind er nemlig i gang med å bygge adkomstveien til det som skal bli Kvenndalsfjellet vindpark.

Veien anlegges i fjellsiden over dagens fylkesvei nedi dalen.

Sprenger

Mandag kveld skal det sprenges ved adkomstveien, og fylkesveien stenges inntil fjellsiden er sikret for eventuelle løse steiner.

Veien blir etter planen stengt fra klokken 19.15 til klokken 21.15.