I 12.00-tiden onsdag gikk et større ras ved Hjelopen i Leksvik. Raset strekker seg fra Hjelopen i øst og vestover nesten helt til Køysan som ligger øst for der Krovegen ender. Rasområdet er ifølge NVE 1240 meter bredt.

Evakuering

Beboere i 35 boliger, hovedsaklig på Kroa, ble evakuert som følge av raset. Ifølge Indre Fosen kommune er det mellom 80 og 100 bostedsregistrerte personer i det evakuerte området.

 • Politiet opplyser torsdag at de evakuerte tidligst får dra hjem igjen lørdag, men at man må påregne at evakueringen også kan pågå til over helga.

 • De evakuerte vil få anledning til å ta en kort tur heim for å hente nødvendige ting. Politiet vil imidlertid ha kontroll på hvem som er inne i det evakuerte området, og vil derfor registrere folk som går inn og ut. Politiet vil ikke åpne for turer inn i området om natta.

 • De evakuerte skal ifølge politiet motta ny informasjon lørdag, trolig klokken 14.00. Indre Fosen kommune lover å sende SMS til de berørte i tillegg til å legge ut informasjon på kommunens hjemmeside. Fosna-Folket vil selvfølgelig være raskt ute med siste nytt fortløpende gjennom helga.

 • Politiet ber om at ingen beveger seg inne i det evakuerte området. Det vil være vaktpost både ved nedkjørselen til Kroa og ved nedkjørselen til Hjelopen.

 • Et kystvaktskip vil fra sjøen følge med i rasområdet i hvert fall frem til fredag.

Undersøkelser

NVE startet onsdag sine undersøkelser i rasområdet.

 • Sjøbunnen i rasområdet ble skannet både onsdag og torsdag. Ved å skanne bunnen får NVE detaljert informasjon om hvordan bunnen ser ut, men i liten grad om hvilke masser fjordbunnen består av.

 • Torsdag startet NVE grunnboring på land på Kroa. Planen er å borre opptil ni hull på Kroa og ved gården i Hjelopen. Dette for å undersøke grunnforholdene ved bebyggelsen i området. Per torsdag ettermiddag har NVE funnet ut at noen hull på Kroa må undersøkes nærmere med annet utstyr for å gi sikker kunnskap om grunnforholdene. NVE har ikke kommet med noen konklusjon rundt grunnforholdene på Kroa og ved Hjelopen.

 • NVE ønsker også å gjennomføre grunnboringer i sjøbunnen. Dette er en mer komplisert prosess. NVE regner ikke med å ha det nødvendige utstyret klart før på mandag. Samtidig påpeker NVE at dette ikke betyr at evakueringen trenger å vare til mandag. Det er mulig at evakueringen kan opphøre basert på kunnskapen NVE får fra grunnboringene på land.

Bistand fra kommunen

Indre Fosen kommune tilbyr hjelp til de rasrammede.

 • Overnatting. Kommunen betaler og ordner overnatting for de som har behov for det. Kommunen har flere tilgjengelige overnattingsplasser i Leksvik, men tilbyr også å betale overnatting på Rissa hotell. Rådmann Vigdis Bolås ba torsdag kveld de evakuerte om å si ifra om det er interesse for tilbudet.

 • Måltider. Kommunen tilbyr måltider til de evakuerte. I Leksvik blir frokost, lunsj og middag servert på forsamlingshuset, også kalt bedehuset, dersom det er behov for dette. Rådmann Vigdis Bolås ba torsdag kveld de evakuerte om å si ifra om det er interesse for tilbudet.

 • Dusj. Kommunen stiller dusjene i Leksvikhallen tilgjengelig for de evakuerte.

Les mer om skredet:

Marit mistet moloen og et naust ved gården.

Leif ble først innestengt, så evakuert.

Rasevakuerte samlet på bedehuset.

Slik vurderer eksperten raset.

Ørjan sprang på land da det raste.

Se politiets pressekonferanse torsdag.