Grunnskolen i Leksvik, Testmann Minne Skole, ligger i den ene rasfarlige sonen. På NVE sine nettsider har den aktuelle sonen faregraden «middels», mens konsekvensen av et ras vurderes å være «meget alvorlig».

- Disse kvikkleiresonene har vært kjent i lang tid. I mange år, påpeker operativ leder Mads Johnsen i NVE Midt-Norge.

Han understreker at det ikke anses å være noen kritisk fare for at skolen skal bli tatt av ras.

Plan i år

Onsdag gikk et 1240 meter bredt ras mellom Hjelopen og Køysan i Leksvik. Dette området er ikke avmerket på NVEs kart over rasfarlige soner. Området ved Trondstad og fabrikkene nede ved sjøen samt sonen ved Korsgata og skolen er imidlertid tydelig merket på rassonekartet.

Operativ leder Johnsen i NVE sier de skal ha en plan for rassikring på plass i løpet av året.

- Vi har prosjektert en del allerede, men vi må nok ut på en sjekk til. Planen er å ha det klart i løpet av året, sier han.

- Forverrer seg stadig

Johnsen forteller at omfanget av sikringstiltakene ikke er helt spikret, men han sier at erosjonen i bekkesystemene i området i hvert fall må stanses.

- Vi må steinsette bekkesystemet på et vis slik at vi stanser erosjonen, sier han.

Johnsen påpeker at det ikke vurderes å være noen akutt fare for ras i området, men sier at noe må gjøres for å stanse erosjonen.

- Vi ser tydelig erosjon der. Det forverrer seg stadig, mener han.

Johnsen påpeker at erosjon, altså at bekkene graver seg inn i grunnen, kan være en utløsende faktor for et kvikkleireskred.

- Hvor kritisk er det med tanke på ras dersom området ikke sikres?

- Erosjonen forverrer hele tiden stabiliteten. Det er om å gjøre og stanse forverringen, sier han.

- Ikke kritisk

Johnsen forteller at NVE i første omgang konsentrerer seg om å stanse erosjonen.

- Vi gjør ikke tiltak for å øke stabiliteten nå, sier han.

Johnsen forteller at sikringstiltakene kan bli iverksatt enten neste år eller i 2020.

- NVE tar 80 prosent av finansieringen. Resten må kommunen betale, sier han og anslår totalkostnaden til å være på om lag to-tre millioner kroner.

- Det ligger en skole i området. Hvor stor er faren for ras?

- Skolen ligger i en rasfarlig sone, så det er alltid en mulighet, men det er også fjell oppi der. Forslaget vårt går nå ut på å erosjonssikre området. Hadde det vært helt kritisk, hadde vi måttet gjøre større tiltak.

- Er det lurt å ha en skole i et sånt område?

- Det er mange skoler som står på kvikkleireområder. Det er ikke uvanlig det. Hadde det vært kritisk farlig, hadde man slått alarm. Så lenge man stanser erosjonen og er forsiktig med grave- og fyllearbeid i området, skal det gå greit, sier Johnsen.

- Kjempeflott

Rektor Camilla Skjelstad ved Testmann Minne skole sier skolen naturlig nok er positiv til rassikringen.

- Det er kjempeflott at det rassikres. Det er det beste både for elevene og resten, sier hun.

Lokalpolitiker Torkil Berg (Ap) er også svært positiv til rassikringen.

- Det er bra at de er på forskudd når man vet at dette er usikre områder. At det tas alvorlig og sikres gir trygghet for alle, påpeker han.

Les mer om skredet:

Marit mistet moloen og et naust ved gården.

Leif ble først innestengt, så evakuert.

Rasevakuerte samlet på bedehuset.

Slik vurderer eksperten raset.

Ørjan sprang på land da det raste.

Se politiets pressekonferanse torsdag.