Luksusskipet er for første gang tilbake på verftet etter at det ble bygget her på daværende Fosen Mek. i 2002.

Omvisning

Det blir liggende noen få formiddagstimer og eierne av leilighetene om bord får anledning til å få en omvisning på Fosen Yard, som verftet nå heter. Det vil også bli vist en film av selve byggeprosessen.

«The World» ligger ikke til kai, men et stykke utenfor verftet. De som ønsker å komme i land blir fraktet i småbåter.

Seiler verden rundt

«The World» har totalt 165 leiligheter og seiler til enhver tid verden rundt. Skipet er verdens største boligskip og eierne av leilighetene kommer fra hele verden, anslagsvis fra 45 ulike nasjoner. Noen velger å bo på skipet hele året, mens andre tilbringer tider av året i sin leilighet.