Tipset politiet om høy fart i området: Flere fikk bot