Bevilger flere millioner kroner for å sikre bro – med én betingelse