– Når vi mottar beskjed om at to av fire fastleger avslutter sitt arbeidsforhold, er det en beskjed som kan få betydning for dekningen

Sektorsjef for helse og velferd i Åfjord kommune, Sissel Rånes Braseth. Foto: Kristin Slotterøy