– Når vi mottar beskjed om at to av fire fastleger avslutter sitt arbeidsforhold, er det en beskjed som kan få betydning for dekningen

foto