– Det er vanskelig å se hvordan vi kan opprettholde lovpålagte tjenester uten eiendomsskatt

foto