Slukket gressklipperbrann ved brannstasjon: – Medførte en del synlig røyk