Varslingsrapport konkluderer med ikke «forsvarlig arbeidsmiljø»: «Graverende tilfeller» har pågått over lang tid

foto