La bygda under lupen: – Det handler om å skape en felles stolthet for sentrum