Vil øke bemanningen: – Vi må kanskje prioritere folk