Innstilte flere fergeavganger på grunn av problemer