Aksjonen fortsetter: Krever at vindturbinene blir bestemt revet før de forlater bygget