Ifølge Adresseavisen betyr den dynamiske driften at vindturbinene stanser når det er rein i nærheten.

Andre tiltak regjeringen mener må utredes er styring av arealbruk ved bruk av gjerder, samt tilbakeføring av naturområder som er brukt til infrastruktur.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

– Jeg vil vite om dette er mulige tiltak. Jeg tror det vil gå an å drive anleggene på Fosen uten den inngripende infrastrukturen. Og jeg tror det er mulig å styre vindparken ut fra reinens aktivitet, uttalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tirsdag.

Han ville ikke si noe om når de ulike tiltakene kunne igangsettes.