Gårdsbarnehagen Borgly barnehage på Seter i Vanvikan flyttet i august inn i nytt bygg på tomta til styrer Hilde Hovde.

I september kunne de ta imot foreldre og barn i sine nye lokaler.

– Opprinnelig var det et fjøs på tomta til styreren. De rev fjøset og bygde det om til en garasje, og skulle egentlig ha utleieleiligheter der. Men plutselig ble vi i beit for lokale, vurderte lenge plassering og havnet på denne løsningen. Derfor investerte vi og bygde her.

Det forklarer Julie Marie Myrabakk, som er én av eierne av gårdsbarnehagen. Foruten henne, eies den av Hilde Hovde og Anne Berit Skjærve Seter.

Bygget har gått fra å være en garasje til å bli en barnehage, ifølge Julie Marie Myrabakk. Foto: Julie Marie Myrabakk

De har drevet barnehagen siden 2004, ifølge Myrabakk, som i dag huser 24 barn og åtte ansatte.

– Vi måtte vente til vi kom oss inn og fikk tatt imot barna før vi åpnet dørene for folket i bygda, sier hun.

Ifølge Myrabakk er de hver tirsdag og torsdag på gården til Seter, rett nedenfor barnehagens nye lokaler. Det er litt av poenget med en gårdsbarnehage.

– Der er de med på å stelle og kose med dyrene, de får lære hvordan de skal være rundt dem og om matproduksjon – det som hører til på en gård, sier hun.

Borgly barnehage i Vanvikan er en gårdsbarnehage. Foto: Julie Marie Myrabakk