Laveste antall utlendinger med jobb i Norge siden 2016