Det var 77 søkere til barnehageplasser i Ørland kommune ved årets hovedopptak. Her representert ved Marihøna musikk- og friluftsbarnehage, Bekkfaret barnehage, Læringsverkstedet Ervika og Borgen barnehage. Foto: Arkiv/Ina Marie Holseth/Snorre Berg

Se søkertallene: Har over 100 ledige barnehageplasser

I årets hovedopptak er det søkt om barnehageplass for 77 barn i Ørland kommune.